ZMIENIAMY SIĘ DLA PAŃSTWA

Trwają prace nad oficjalną stroną internetową Polskiego Towarzystwa Wrodzonych Wad Metabolizmu (PTWWM).
Zapraszamy do odwiedzenia naszej witryny niebawem!


DANE KONTAKTOWE:
Sekretarz Zarządu
Dr n. med Michał Patalan
Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego,
Pomorski Uniwersytet Medyczny
📧 e-mail: michal.patalan@pum.edu.pl

Siedziba PTWWM
Instytut Matki i Dziecka
ul Kasprzaka 17A, 01-211 Warszawa


Korespondencję kierowaną do Przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Wrodzonych Wad Metabolizmu prosimy wysyłać na adres:
Prof. dr hab. Robert Śmigiel
Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
ul. Chałubińskiego 2a
50-368, Wrocław
Log in to WordPress admin