test

  Dane osobowe

  (obowiązkowe do wypełnienia)

  Imię i nazwisko

  Telefon kontaktowy

  E-mail

  Miejsce pracy


  Członkostwo w PTWWM

  (obowiązkowe do wypełnienia)   Jestem członkiem PTWWM

   Nie jestem członkiem PTWWM

  Wymagane pole nie zostało wypełnione.  Wymagane pole nie zostało wypełnione.  Płatność

  Przelew bankowy na konto:

  Polskie Towarzystwo Wrodzonych Wad Metabolizmu
  ul. Marcina Kasprzaka 17A,
  01-211 Warszawa.

  Bank PKO BP 11 1020 1055 0000 9602 0330 3682

  Tytułem: I Zjazd PTWWM

  Dane do faktury


  Uwagi
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wraz z numerem telefonu komórkowego i adresem e-mail, dla celów marketingowych oraz dla celów realizacji i koordynacji projektów prowadzonych przez administratora danych osobowych, którym jest POLSKIE TOWARZYSTWO WRODZONYCH WAD METABOLIZMU z siedzibą przy ul. Marcina Kasprzaka 17A, 01-211 Warszawa. Dane osobowe udostępniam dobrowolnie i oświadczam, że wiadomym mi jest, że przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych i ich poprawiania oraz zgłaszania żądania ich usunięcia. (obowiązkowe)