Program merytoryczny

Program merytoryczny
IV Warsztatów Polskiego Towarzystwa Wrodzonych Wad Metabolizmu

18-19.11.2022 Łódź

„Pediatria metaboliczna przez przypadki ciekawe, niekiedy trudne, nie zawsze rozwiązywalne w populacji  dzieci i dorosłych”

 

18.11.2022 – piątek

12.00-13.00 Spotkanie Konsultantów Wojewódzkich z Konsultantem Krajowym w dziedzinie pediatrii metabolicznej prof. Jolantą Sykut-Cegielską

13.00-14.00  Przyjazd uczestników, lunch

14.00-14.15 Powitanie gości

14.15 -16.00 I sesja: Choroby spichrzeniowe – diagnostyka i leczenie – prezentacja  prac

16.00-16.30 Przerwa

16.30 18.00 II sesja: Choroby mitochondrialne – diagnostyka i może już oczekiwane leczenie – prezentacja prac

 

 

19.11.2022 – sobota

09.00-10.45 III sesja: Zaburzenia metabolizmu aminokwasów  diagnostyka, leczenie-prezentacja prac

10.45-11 .00 Przerwa

11.00-12.45 IV sesja: Inne nie skalsyfikowane do tej pory przypadki kliniczne – „misz-masz metaboliczny" – prezentacja ciekawych przypadków.

13.00 Zakończenie spotkania warsztatowego, lunch

14.00 Pożegnanie gości

 


Program pozamerytoryczny

18.11.2022 – piątek

19.00 Spektakl teatralny

20.00 Kolacja w secesyjnej Łodzi

 

Źródłem finansowania wydarzeń o charakterze rozrywkowym (program pozamerytoryczny) są środki własne PTWWM.
Elementy pozamerytoryczne są wyłączone z programu naukowego/merytorycznego.

Udział w spektaklu nie wymaga dodatkowej opłaty.

Niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.