Komitet naukowy

Komitet Naukowy III Zjazdu
Polskiego Towarzystwa Wrodzonych Wad Metabolizmu

Dr hab. n. med. Jolanta Sykut-Cegielska, Prof. IMiD (Warszawa)

Prof. n. med. Maria Giżewska (Szczecin)

Prof. n. med. Robert Śmigiel (Wrocław)

Dr n. med. Joanna Taybert (Warszawa)

Dr n. med. Łukasz Kałużny (Poznań)

Dr n. biol. Mariusz Ołtarzewski (Warszawa)

Dr n. med. Ewa Starostecka (Łódź)