Biuro organizacyjne

Kontakt dla uczestników

Marta Gała
senior project manager
tel. 601 98 55 57
marta.gala@cartis.pl

Organizator merytoryczny

Polskie Towarzystwo Wrodzonych Wad Metabolizmu,
ul. Marcina Kasprzaka 17A,
01-211 Warszawa

Organizator logistyczny

Cartis Group sp. z o.o.,
90-553 Łódź, ul. Mikołaja Kopernika 72 lok. 173

e-mail: marta.gala@cartis.pl,
+48 601 985 557


Firma Cartis Group Sp. z o.o. sp. k., wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000367109, posługująca się numerem NIP: 727-27-69-379.