Home

Drogie Koleżanki i Koledzy,
Uczestnicy III Warsztatów PTWWM,

W tym roku w związku z pandemią COVID-19, decyzją Zarządu Polskiego Towarzystwa Wrodzonych Wad Metabolizmu zrezygnowaliśmy z organizacji planowanego wcześniej Zjazdu PTWWM, w którym uprzednio już potwierdzili swój udział eksperci międzynarodowi. Zrezygnowaliśmy w tym roku, ale mamy głęboką nadzieję, że to tylko odroczenie spotkania do przyszłego roku, kiedy będzie możliwy kontakt bezpośredni, transfer wiedzy oraz wymiana doświadczeń klinicznych z najlepszymi na świecie specjalistami w dziedzinie medycyny metabolicznej.

Niemniej ciekawie zapowiadają się tegoroczne już III Warsztaty PTWWM pt. „Wrodzone wady metabolizmu w dobie pandemii i nie tylko” (vide Program). Koleżanki i Koledzy z całego kraju zgłosili interesujące prezentacje, podczas których podzielą się swoimi obserwacjami i rozpoznaniami z ostatniego roku różnych wrodzonych wad metabolizmu u dzieci i dorosłych.

W tych trudnych dla wszystkich czasach nie można nie nawiązać do pandemii COVID-19. Dlatego podzielmy się własnymi impresjami n/t wpływu pandemii na opiekę nad pacjentami z wrodzonymi wadami metabolizmu z różnych perspektyw. A może uda się znaleźć dobre rozwiązania organizacyjne i sformułować optymalne aktualne zalecenia postępowania zarówno diagnostycznego, jak i terapeutycznego. Wsparcie psychologa powinno nam wszystkim; w tym też rodzinom naszych pacjentów, pomóc radzić sobie z pandemią.

Ponadto III Warsztaty PTWWM będą dobrą okazją do przekazania ważnych wiadomości dotyczących specjalizacji w dziedzinie pediatrii metabolicznej, co jest istotne dla wszystkich Członków PTWWM.

Spotkajmy się więc wkrótce, po raz pierwszy w trybie on line. I choć pewnie większość z nas preferuje bezpośrednie personalne kontakty, to zdalny charakter Warsztatów umożliwia prawdopodobnie uczestnictwo większej liczby osób zainteresowanych pediatrią/medycyną metaboliczną.

 

Zapraszam bardzo serdecznie

W imieniu Zarządu PTWWM

Jolanta Sykut-Cegielska

Przewodnicząca Zarządu PTWWM